Kvikmynda umsagnir og kynningar

Einherji 17. apríl 1948 grein.

Fyrir nokkru kom hingað kvikmyndarinn Kjartan Ó Bjarnason,  og sýndi í Nýja-Bíó ýmsar kvikmyndir 

Það var ánægjulegt að horfa á  þessar myndir, er voru, meðal annarra, af Snorrahátíðinni, Heklugosinu,  skíðaferðum til fjalla, börnum  á sumarheimilum og lífi og atvinnu fólks í sveitum.   

Fyrir mér; sem þessar línur  skrifa og var í sveit til tvítugs aldurs, rifjuðust upp ýmsir viðburðir, og gamlir kunningjar, svo  sem göngur, fjárréttir, heyskapur,  heimalömb, kálfar og folöld og  leikur kúnna, þegar þeim er hleypt  út í fyrsta sinn á vorin.

Sá, sem hefur lifað við unað og  fjölbreytni sveitalífsins, gleymir  því varla og það er eins og hugurinn mildist við að sjá þetta aftur,  þótt aðeins sé á mynd. 

Þá voru þarna sýndar myndir  frá Þórsmörk og frá Öræfum, en,  Öræfasveit mun vera talin einhver  fegursta sveit á landinu. 

Helgi Sveinsson kynnir íþróttaviðburð neðst á þessari síðu.

Helgi Sveinsson kynnir íþróttaviðburð neðst á þessari síðu.

Ísland er ekki stórt borið saman  við mörg önnur lönd og þá er það  svo, að allur þorri landsmanna er  alls ókunnugur þessu litla landi,  fær ekki, eða gefur sér ekki tíma  né tækifæri til að sjá mikið annað  en sína heimahaga.

Þetta þarf þó  ekki svo að vera, eins og samgöngum er nú orðið háttað, en það  vantar víðast samtök og félagsskap, er gengist fyrir ferðalögum  til fagurra staða á landinu. Á Suðurlandi hefur Ferðafélag Íslands  mikið úr þessu bætt með skipulögðum ferðalögum og frá. 

Akureyri eru einnig farnar ferðir um  landið. Við Siglfirðingar erum illa  settir um þetta, virðist og vera  lítil löngun til þannig lagaðra ferðalaga hjá fólki, þótt nóg sé um  rápið til Reykjavíkur. Nokkrar  hömlur leggur það og á, að aðalatvinna hér, er á þeim tíma, sem  hentugastur er til ferðalaga, til  þess að sjá og skoða landið. Þó  mundi vera hægt að koma á hópferðum héðan í júnímánuði, ef  vilji og samtök væru fyrir hendi. 

Hér, sem annarstaðar á landinu,  er að vaxa upp ný kynslóð með  nýja menntun, nýja menningu,  sem við, hinir gömlu, gátum ekki  orðið aðnjótandi. Vill nú ekki þetta  unga fólk hefjast handa, mynda  með sér félagsskap, og setja sér  það takmarkið, að kynnast sínu  eigin landi fegurð þess og dásemd. 

--------------------------------------------------------------- 

Siglfirðingur 15. júní 1948

HVAÐ ER Á SEYÐI, (dálkur um uppákomur)

Rússnesk litkvikmynd.  Þessa dagana hefur "Siglufjarðarbíó" sýnt gullfallega litkvikmynd, sem ber nafnið "Steinblómið". Það er ekki oft nú til  dags, sem fólki gefst kostur á að  sjá góðar myndir, en "Steinblómið"  er ein hinna fáu undantekninga.

Mynd þessi er gerð með nýrri  litartækni, uppfundinni í Þýskalandi á stríðsárunum, svo skuggar  og litir sýnast stórum eðlilegri en  áður var. -

Efni myndarinnar er  að vísu ekki upp á marga fiska, en  myndin er eins og fagurt ævintýri,  eins og sett væri á svið ein af  þessum gömlu ævintýrasögum, er  maður heyrði í æsku.

Það verður enginn svikinn af  því að sjá þessa mynd, og vonandi  bætast fleiri slíkar í hóp þeirra  mynda, er hér verða sýndar.

-------------------------------------------------------------

Siglfirðingur 17. júlí 1948

HVAÐ ER Á SEYÐI

Skemmtanalífið.

"Gestur" hefir skrifað blaðinu um skemmtanalífið í bænum. Svo sem  pistill sá, er hér fer á eftir, ber  með sér, er hann ekki ánægður  með allt í því tilliti.

Ekki leggur  blaðið dóm á það, hve mikið er  rétt í bréfi hans, en telur þó rétt  að birta það, ef kvartanirnar gætu  orðið til einhverra úrbóta. Hinsvegar skal það tekið fram, að viðkomandi aðiljum er heimilt rúm  hér í dálkinum, ef þeim finnst  ástæða til einhverra athugasemda.

1) Kvikmyndahúsin.

Allir Siglfirðingar og margir  utanbæjarmenn kannast við kvikmyndahús þau, sem Siglfirðingar  verða að sætta sig við.

Siglufjarðarbíó er að sumu leyti gott, þar  eru öll sæti vel númeruð, bæði uppi  og niðri. Einnig er þar sæmilegt  hreinlæti, að undanteknu salerni,  sem vart er hægt að segja, að sé  til.

En sýningartækin eru með  öllu óþolandi,  (1) og ég er hissa, á  þeirri bíræfni að bjóða fólki ennþá  að horfa á myndir, sem nokkur  söngur eða hljómlist er í, því að lítið heyrist þá annað en truflanir.   

Ættu hlutaeigendur þegar að  gefa skýringu á því, hversvegna  þeir enn þann dag í dag nota þessi  tæki.

Nýja Bíó hefur hinsvegar  fyrsta flokks sýningartæki, en  hreinlæti og allur umgangur þar,  er ófullnægjandi. Ennfremur væri  æskilegt, að sætin niðri væru  betur merkt."

2 ) Dansleikir.

Dansleikirnir, sem hér eru haldnir,  eru að fá á sig eins og annað  hér, sumarsvip.

Húsin eru troðfyllt,  svo lengi, sem nokkur vill komst  inn og hægt er að troða honum  einhversstaðar. Slíkt ástand er vitanlega með öllu óþolandi og þyrfti  lögreglan að sjá um, að ekki sé  fleirum hleypt inn á dansleikina  en leyfilegt er og nóg pláss er  fyrir.

Gestur

----------------- 

(1) Athygli er vakin á annarri umsögn um hljómgæðin og tækin  Neðarlega á þeirri síðu

Siglfirðingur14. október 1948

"Carnegie Hall"  (frétt)

Komandi sunnudag verður  sýnd hér í Nýja Bíó stórmyndin  "Carnegie Hall", sem er einhver  frægasta mynd sinnar tegundar,  sem gerð hefur verið.

Efni þessarar glæsilegu myndar er fyrst  og fremst hljómlist hennar, enda  koma þar fram margir frægustu  tónsnillingar, sem uppi eru.

"Carnegie Hall" er mesta tónlistarhöll Ameríku og fara þar  fram helstu konsertar, sem fluttir  eru og þar starfa allir helstu tónlistarmenn Bandaríkjanna.

Í myndinni leikur New York  Symphony-hljómsveitin undir  stjórn eftirtalinna snillinga:

Leopold Stokowski, Walter Damrosch og Bruno Walter. Lilly Pons  syngur "Vocalise" eftir Rachmaninoff og "Bell song" úr óperunni "Lahme" eftir Delihes. Ruhinstein leilur "Polnaise" í A-moll  eftir Chopin og "Ritual fire dance" eftir De Falle. Gregor  Piatigorsky leikur á cello með aðstoð hörpusveitar. 

Í myndinni syngur Rise Stevens My heart at thy sweet voice"  og fleiri lög. Jan Pearce syngur  ástarsönginn "O Sole mio". Ensio  Pinza syngur m.a. drykkjusönginn úr "Don Giovanni" eftir Mozart.

Ennfremur leikur Jnscha Hcifctz "Conscrto fyrir fiðlu og  hljómsveit í A-dúr" eftir Tschikowski. Harry James leikur á  trompet og hljómsveit Vaughn  Monroe leikur syrpu af skemmti-lögum.

Mynd þessi er í einu orði stórglæsileg og með sýningu hennar   gefst tónlistarunnendum þessa bæjar tækifæri til að eignast  ánægjulega kvöldstund.

Mynd  þessi er kær tilhreyting frá þeim  reyfaramyndum, sem undanfarið hafa haft yfirtökin í kvikmyndahúsum landsins.

Mættu fleiri slík  listaverk, sem þessi mynd er,  koma fyrir sjónir bæjarbúa.

---------------------------------------------------------------

Siglfirðingur 17. febrúar 1949  Helgi Sveinsson 

Skemmtana og félagslíf hefur verið allmikið í vetur, þótt skemmtanir hafi oft verið fleiri og  fjölbreyttari heldur en nú.

Kvikmyndasýningar eru með fæsta  móti og einnig opinberir dansleikir. En í þess stað hafa mörg félög,  svo sem átthagafélög og starfsgreinafélög, haldið skemmtanir  sínar.

Gagnfræðaskólanemendur  hafa nú haldið sína árlegu skemmtun, og hefur :þeim tekist prýðilega  að vanda.

-------------

Ólympíu-kvikmynd  frá St Morits.  (kynning)

Nú næstu daga mun koma hingað til bæjarins, Ári Stefánsson,  sem fór með Íslensku skíðamönnunum á Ólympíuleikana í St.  Morits, veturinn 1948 - og sýna  kvikmynd þá, er hann tók af  leikjunum og dvöl Íslensku skíðamannanna þar syðra.

Ég sem skrifa þessar línur, hef  haft tækifæri til þess að sjá þessa  bráðfallegu litmynd, og vil því  vekja athygli á henni. Siglfirðingar  ættu að nota þetta, tækifæri og sjá  myndina þegar hún verður sýnd.

Myndin sýnir Íslendingana keppa  í svigi, bruni og stökki. Þar sjáum  við Jónas Ásgeirsson, þar sem  hann keppir við þekktustu stökkmenn heimsins; einnig sjáum við  Guðmund Guðmundsson, Magnús  Brynjólfsson, báða frá Akureyri  og Þórir Jónsson frá Reykjavík,  keppa í bruni og svigi við alla  bestu skíðamenn heimsins.

Myndin sýnir einnig hina dásamlegu náttúrufegurð í St. Moritz og  þau ágætu skilyrði sem skíðamenn  búa þar við. Það er of  langt að  lýsa myndinni lið fyrir lið, en ég  vil hvetja alla Siglfirðinga til þess  að sjá þessa skíðamynd, því ég  efast ekki um það, að hver sá,  sem sér hana hefur mikla ánægju  af - og sýnir þeim einnig hvar skíða  menn okkar eru staddir í íþróttinni  á heimsmælikvarða. Árni Stefánsson mun jafnvel  sýna fleiri skíðamyndir, sem hann  hefur tekið við ýmis tækifæri.

Helgi Sveinsson