Árið 1937 - Síbería - Umbætur á Síldarverksmiðjum ríkisins

Neisti, 6. mars 1937

Samkvæmt viðtali Alþýðublaðsins 25. febrúar við Finn Jónsson, formann stjórnar Síldarverksmiðja ríkisins, hefir stjórn verksmiðjanna lagt til við ríkisstjórnina að gerðar verði stórfelldar umbætur á verksmiðjunum fyrir næsta driftartíma.

Ráðgert er að umbæturnar við hvora verksmiðju fyrir sig á nemi að krónutali sem hér segir: S. R.-30 69 þúsund krónur, S. R. N. 85 þúsund krónur , S. R. P. 22 þúsund krónur., S. R. S. 25 Þúsund krónur og S.R.R. 89 þúsund krónur.

Samtals umbætur fyrir ca. 290 Þúsund krónur.

„Síbería“ Reisugildið seinnipart sumars 1937 Hrímnir sunnan við- Ljósmynd, Gísli Halldórsson

„Síbería“ Reisugildið seinnipart sumars 1937 Hrímnir sunnan við- Ljósmynd, Gísli Halldórsson

Þá segir í viðtalinu svo:

"Framkvæmdarstjóri Síldarverksmiðja ríkisins, Gísli Halldórsson, verkfræðingur, hefir nú gert merkilegar tillögur um að reistar verði síldarþrær á Siglufirði, er rúmi um 35 Þúsund mál síldar.

Verða þrærnar úr steinsteypu og útbúnar með kælitækjum til að verja síldina skemmdum. Stjórn síldarverksmiðjanna hefir nú lagt til við ríkisstjórnina, að þegar verði hafist handa um byggingu þróa þessara, þannig, að henni verði lokið fyrir síldarvertíðina í sumar.

Þrær þessar yrðu þannig útbúnar, að þær myndu létta mjög vinnu sjómanna við uppskipun, og er kostnaður við byggingu þeirra, ásamt kælivélum, áætlaður um kr. 300,000.

Þá segir í viðtalinu, að stjórn síldarverksmiðjanna hefir nú þegar selt 5-6 Þúsund smálestir af væntanlegri síldarlýsisframleiðslu verksmiðjunnar í sumar fyrir 21 pund sterling smálestina. Er það mjög hátt verð og Því búist við að bræðslusíldarverð verði mun hærra en áður hefir verið. (Síðan Þessi sala fór fram, hefir lýsið fallið töluvert í verði).

Umbæturnar á verksmiðjunni, svo og bygging kæliþrónna, skapa mikla vinnu hér í bæ. Er það vel farið og því þess að vænta, að fé fáist til þessara framkvæmda.

Um þessi mál verður síðar ritað nánar hér í blaðið.